ارزش زیباشناختی از منظر مونرو بیردزلی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 182

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0339

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

چکیده مقاله:

در دوران مدرن که هنرها دشوار فهم شده و مخاطبان در تشخیص هنر بودن یک اثر دچار سردرگمی می شوند، ارزشزیباشناختی، ملاک و معیاری برای سنجش آثار میشود تا منتقدان با استفاده از آن، آثار خوب و بد را از هم تمیز دهند.مونرو سی بیردزلی فیلسوف مطرح آمریکایی نیز در نظریه زیباشناسی اش، ارزش زیباشناختی که بر خاصه های عینی اثرهمچون وحدت، شدت و ترکیب توجه دارد را ملاک سنجش و ارزیابی آثار هنری قرار میدهد که موجب تجربه زیباشناختیمیشود و در نهایت نیز به تعریفی از هنر میانجامد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل ارزش زیباشناختی از دیدگاه مونروبیردزلی است که به زعم او تنها ملاک مناسب برای نقد و ارزیابی آثار هنری به شمار میآید. پژوهش حاضر نشان میدهدکه ارزش زیباشناسی راهی برای تواناشدن در نقد هنری است و میتواند در تحلیل آثار هنری مدرن نیز کارآمد باشد وهمچنین یک ارزشسنجی مستدل که منجر به تجربه زیباشناختی میشود میتواند خوبی یا بدی اثر را آشکار کند. روشپژوهش، داده های نظری پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه ای و جستوجوی اینترنتی گردآوری شده اند.

نویسندگان

مهدیه السادات سجادیان

استادیار گروه عکاسی، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران