بررسی تجربی ضریب شکست تعدادی از مواد در سیستم های دوتایی آبی در بازه کامل غلظت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE11_067

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402

چکیده مقاله:

ضریب شکست نور یکی از خصوصیات فیزیکی مواد است که با دقت بالایی قابل تعیین است. از ضریب شکست نورمیتوان در تعیین درصد اجزای سیستم های دوتایی آبی استفاده نمود. در این پژوهش ضریب شکست سیستم های دوتایی آبی هر یک از مواد استونیتریل، بنزیل آمین، اتانول، و د یمتیل فورمامید DMF اندازه گیری شد. این مواد پس از خالصسازی با درجه خلوص بسیار بالا، در ساخت نمونه ها در بازه گسترده درصد وزنی- وزنی استفاده شدند. خالص سازی باکمک تقطیر در حضور مواد آبران انجام شد. در هر مورد، ماده آبران مربوطه طراحی و ساخته شد. با استفاده از ضرایبآنتوآن هر یک از مواد و اطلاعات بارومتریک کسب شده از اداره هواشناسی دامغان، شرایط جلوگیری از فوق-گرمایی بخار محصول، در حین تقطیر خالص سازی، فراهم شد. اندازه گیری ضرایب شکست نمونه ها در دمای ۲۵⁰C انجام شد. معادله برازش داده ها برای هر یک از سیستم ها گزارش گردید

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فائزه محمدی رئوف

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه دامغان