رده بندی مهندسی سنگ های تکیه گاه سد کارون 2، محور A-3 بر اساس سیستم رده بندی ژئومکانیکی RMR

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,373

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI04_263

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1385

چکیده مقاله:

در این نوشتار، تکیه گاه های سد کارون 2، محور A-3( 20 کیلومتری شمال ایذه ) از نظر کیفیت سنگ ها بررسی شده و با استفاده از داده های حاصل حفاری گمانه ها، آزمایش های آزمایشگاهی و برداشت درزه ها بر اساس رده بندی ژئومکانیکی توده ی سنگ (RMR) طبقه بندی شده اند. بر این اساس ، تکیه گاه راست محل سد و بخشی از تکیه گاه چپ ( تا تراز 610 متر از سطح دریا) در رده ی سنگ های با کیفیت متوسط (کلاس III) و سنگ های تکیه گاه چپ (بالاتر از تراز 610 متر) در رده ی سنگ های ضعیف (کلاس IV) قرار گرفته اند. اختلاف کیفیت سنگ های دو تکیه گاه و همچنین عریض بودن دره در محل سد، احداث سدی از نوع بتنی را رد کرده و احتمالاً یک سد خاکی در این محل قابل اجرا خواهد بود. پایین بودن کیفیت سنگ در تکیه گاه چپ نیز تمهیدات ویژه ای را برای پایداری و اب بندی نیاز دارد.

نویسندگان

خسرو نگین تاجی

کارشناس بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

فریدون حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

سید داود محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه همدان