سنتز نانوکامپوزیت هتروپلی آنیون بر پایه سرامیک فلزی و بررسی حذف آلاینده دارویی به کمک از طیف سنجی تحرک یونی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_168

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت و دنبال آن افزایش آلاینده های محیط زیستی، دستیابی به روش مناسب حذف آلاینده ها از جمله داروها یکی از چالش های عمده می باشد. به دنبال رشد و توسعه دانش و تکنولوژی نانو کامپوزیت ها در طول دو دهه گذشته، نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی از جنبه صرفا علمی به یک موضوع مهم تجاری و کاربردی تبدیل شدند. با مشخص شدن کاربردهای بالقوه در پلی اکسومتالات، تحقیقات گسترده ای برای مهندسی طراحی ساختاری به دنبال آن، تنوع بخشی، بهبود خواص و افزایش کارایی صورت گرفت. در تحقیق حاضر، نانو کامپوزیت سنتز شده به وسیله آزمون های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) و پراش پرتو ایکس (XRD)، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین برای تعیین میزان حذف دارو، روش طیف سنجی تحرک یونی (IMS) به عنوان یک روش کم هزینه و سریع با دقت بسیار بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. بطور کلی پس از سنتز و تایید و مشخصه یابی ساختار نانو کامپوزیت، محلول های با غلظت مشخص از استامینوفن تهیه و طیف تحرک یونی آن ها بدست آمده و منحنی کالیبراسیون رسم شد. سپس نانو ذرات با مقدار مشخص به محلول دارو اضافه شده و بعد از همزدن در مدت زمان های مشخص، محلول سانتریفیوژ شده و میزان استامینوفن باقی مانده در محلول رویی با استفاده از طیف سنجی تحرک یونی سنجیده و گزارش گردید.

نویسندگان

معصومه اقمشه

دانشگاه زنجان-زنجان- ایران

محمدعلی رضوانی

دانشگاه زنجان-زنجان- ایران

وهب جعفریان

دانشگاه زنجان-زنجان- ایران