راهبردهای ساماندهی تجاری سازی تحقیقات حوزه علوم انسانی در نظام آموزش عالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO14_313

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی موانع تجاری سازی علوم انسانی در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهایی جهت برونرفت از آن است. برایاین منظور با استفاده از روش »توصیفی-تحلیلی« بیش از ۶۰ مقاله علمی در رابطه با تجاری سازی دانش و علوم انسانی موردتحلیل و بررسی قرار گرفتند و با بیان چالشها و پیامدهای پیاده سازی تجاری سازی پژوهش های علوم انسانی، راهبردها وراهکارهای ساماندهی این موضوع در نظام کلان آموزش عالی تبیین میشود. مهمترین یافته ها حاکی از آن است که علوم انسانیجهت بازیابی جایگاه و ارزش خود شایسته است به سمت کاربردی شدن پیش رود و رویکرد مساله محوری را اتخاذ نماید.

نویسندگان

نرگس جدا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رحمت اله اللهیاری

استادیار گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران