بررسی اهمیت و تاثیر محیط آموزشی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 199

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-20_014

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر محیط آموزشی بر یادگیری دانش آموزش است. یادگیری، نتیجه شناخت کلی نگر انسان از محیط و اطراف خود است و از لحاظ روانشناسی شناخت، تعاملی است خالق و فعال که بدون وقفه بین فرد) یا همان عوامل درونی (و محیط او در جریان است. به طور معمول این تعامل آگاهانه است که به وسیله آن، محیط پردازش می گردد. اما یادگیری امری منحصر به فضا و یا افراد خاص نیست و در اصل، جزئی مهم از هر فعالیت روزمره می باشد و منحصر به کالس درس مدارس نمی باشد. چه بسا مناسب ترین فرصت حتی برای کودکان، خود جامعه باشد، همان طور که بهترین موقعیت برای یک طفل جهت یادگیری زبان، خانه است. در واقع زبان مادری همان زبانی است که یک کودک در سال های اولیه زندگی خود از محیط می آموزد. جالب تر آن است که نتیجه یادگیری این زبان به صورت محیطی بسیار موفقیت آمیزتر از یادگیری زبان هایی است که آن کودک در سال های بعدی، به طور رسمی آموزش می بیند. بنابراین یادگیری بخش مهمی از زندگی هر فرد را شامل می شود و حتی هنگامی رخ می دهد که به فکر انسان خطور نمی کند که در حال یادگیری است) مانند زمان قدم زدن در پارک). بسیاری از آن چه که یک فرد یاد گرفته است، قبل از این که به سن مدرسه رفتن برسد و در خارج از ساعات مدرسه و بعد از این که مدرسه را به پایان رسانده است رخ داده اند. با چنین نگاهی، انسان، همواره در حال کسب دانش، مبتنی بر تعامل با دنیای پیرامونش است و همان طور که اشاره شد، نباید یادگیری را تنها در کالس درس فرض نمود. روش های یادگیری جدید نیز، همواره درگیر مسئله تعامالت پی در پی و مداوم انسان ها با یکدیگر و با منابع محیطی می باشند.

نویسندگان

وحید سوسرائی

آموزش و پرورش آزاد شهر

محمد کوهستانی

آموزش و پرورش آزاد شهر