اثربخشی تکنیک پارادوکسیکال تایم تیبل بر ترس از ارزیابی دیگران ، افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_1353

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

چکیده مقاله:

اختلال اضطراب اجتماعی نوعی اختلال روانشناختی است که با ترس مداوم و اجتناب از موقعیت های اجتماعی به دلیل ترس از ارزیابی همراه است . هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تکنیک پارادوکسیکال تایم تیبل برترس از ارزیابی دیگران در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی (۵۰ نفر) که در سال ۱۴۰۰ به مرکز مشاوره درخشان شهرستان بابلسر مراجعه کرده بودند. نمونه شامل ۳۰ درمانجو که پس از مصاحبه بالینی و همتا سازی به صورت در دسترس انتخاب و به شیوه غیرتصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی ترس از ارزیابی واتسون و فرند استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-۲۳ تحلیل شد.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تکنیک پارادوکسیکال تایم تیبل بر ترس از ارزیابی دیگران به صورت معناداری اثربخش بود (۰۰۱/۰.(P< از نتایج این پژوهش می توان در درمان ترس از ارزیابی دیگران در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فائزه طبیب پور بهنمیری

(دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران)

رویا آزادی کناری

(استادیار دکترای روانشناسی سلامت ،گروه روانشناسی ،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران)

سیده عاطفه نجفی پور

(استادیار دکترای روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران)