ارزیابی نقش سازمان تامین اجتماعی در توانمندسازی زنان )براساس مدل سوات(

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_0664

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف این ارزیابی نقش سازمان تامین اجتماعی در توانمندسازی زنان می باشد، که سعی شده تا با بهره گیری از مدل سوات به بررسی فرصت ها،چالش ها،نقاط قوت و ض عف بپردازد. باید بیان نمود، توانمند سازی زنان نیز، از جمله مسائلی است به نگام اعمال آن، مولفه هایی از جمله، پیشرفت مستمر در حوزه صالحیت و علمکرد در آن رخ می دهد؛ همچنین سازمان تامین اجتماعی ازجمله سازمان هایی است که نقش اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرایند توسعه پایدار کشور، پیشرفت و تعمیق احساس امنیت اجتماعی - اقتصادی را به عهده دارد .یافته های پژوهش بیان می کند که، عواملی همچون افزایش حضور آنها در سازمان های جمعی شامل نقاط قوت و افزایش آسیب های اجتماعی به عنوان نقاط ضعف و همچنین ارائه آموزش های مهارت زا و متقابلا عدم اجرای صحیح قوانین تو سط برخی کارکنان به عنوان چالش ها و فرصت ها ارائه می شود.

نویسندگان

حسین معین آبادی بیدگلی

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاطمه علیفرسنگی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فرناز علیفرسنگی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیروس قائدتیغ سیاهی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنرکرمان