بررسی و نگرش الگوریتم های خوشه بندی مکان یابی موقعیت گره درشبکه های حسگربی سیم

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,226

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BANDARGAZCOM01_018

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1391

چکیده مقاله:

درچندسال گذشته علاقه زیادیدراستفاده شبکه های حسگر بیسیم دربرنامه های کاربردی ازقبیل مدیریت حوادث فاجعه آمیز شناسایی درزمینه نبرد و حفاظت حاشیه ای ونظارت امنیت مشاهده گردیدها ست انتظار می رود که حسگرها دراین برنامه های کاربردی بصورت راه دور درتعدادوسیعی گسترش پیدا کنند و بصورت خودمختار درمحیطهای بدون مراقبت عمل کنند برای حمایت از قابلیت مقیاس پذیری گره ها اغلب درقالب خوشه های گسسته و غیر روی هم افتاده بدون اشتراک گروه بندی می شوند دراینمقاله ما یک طبقه بندی از الگوریتم های خوشه بندی مطرح شده اهداف شان پیچیدگی و غیره را ارایه خواهد شد همچنین این الگوریتم های خوشه بندی را براساس استانداردهایی ازقبیل نرخ همگرایی پایداری خوشه روی هم افتادن خوشه مکان یابی موقعیت گره و چندپارامتر دیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد بهشتی

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد گنبد کاووس