کنش محیط ، واکنش بهداشت روان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_027

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

انسان امروز که در کوران تنش های روحی و روانی ناشی از تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، دنیای اطلاعات، بحران رفتاری و بروز ناهنجاری و ناموزونی در الگوی ارتباط جمعی به سر می برد از اساسی ترین و بحرانی ترین مسائل آن، روان و بهداشت روان انسان است بر همین اساس است کهسازمان بهداشت جهانی و روانپزشکان بالینی امروزه استرس، تنش و بحرانهای عصبی ریشه ای ترین و اصلی ترین علت برای هفتاد درصد ازبیماریهای جسمی انسان است. به بیان دیگر استرس حاصل از بحران محیطی و شیوه زندگی قرن بیست و یکم، منشا اصلی اغلب بیماری هایجسمی انسان معاصر است.با مروری بر نتایج پژوهشگران ، بهبود بحران زیست محیطی معاصر نیاز به احیای دیدگاه قدسی طبیعت دارد و اینچنین است که طبیعت بایدقداست خویش را به همت انسان بازیابد تا به خاطر بیاورد که طبیعت به عنوان تماشاخانه خلاقیت و حضور الهی عبارت از چیست؟محیط طبیعی می تواند موجب بازیابی روانی (باز آفرینی روانی) و کاهش استرس های فرد باشد، نیاز سرشت انسان به احساس نزدیکی طبیعت و لذتبردن از بخشش های آن ملزم به دقت در مدل توسعه پایدار می کند که می تواند مدل چگونگی پیوند انسان را به گونه ایی روشن نشان دهد.این عقیده که مشاهده آب، سبزه و دیگر عناصر طبیعی می تواند بر کاهش استرس موثر باشد و برای درمان بیماری تاثیر گذار، در آسیای اولیه(چین)، یونان و فرهنگ های رومی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.مناظر شفابخش نمی تواند به تنهایی منجر به کاهش استرس و فشار عصبی شود اما می تواند تاثیر غیر مستقیمی بر فشار روانی و تنش هایاجتماعی داشته باشد. این ویژگی نوعی متغیر متعادل کننده است که ارتباط میان این متغیر با افکار منفی می تواند نتیجه را کاهش دهد.در این پژوهش تلاش شده تا از نظریه های بهداشت روان و مناظر شفابخش، بطور روشمند و هوشمندانه برای سازماندهی فضا و ارتقاء سطح کیفیمحیط استفاده گردد تا بتواند به طراحان شهری و برنامه ریزان و معماران با شناخت ارزش های شفابخشی باغ ایرانی راهکارهایی را برای افزایشکیفیت فضایی پیشنهاد دهند.

کلیدواژه ها:

محیط ، تاثیر متقابل انسان و محیط ، کیفیت فضایی ، بهداشت روان ، منظر شفا بخش

نویسندگان

رعنا نیلی

استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ریحانه نیلی

استادیار، گروه معماری، دانشکده عمران و مکانیک، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، ، قزوین، ایران