بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی در شهر ارشق

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_012

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

همه کشورها به معلمان اثر بخش ، با انگیزه و کارا، به عنوان یک فرضیه ی اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند، تا بتوانند خود را در قالب سیستم تعلیم و تربیتی خوب، پرورش داده و برای آینده ای بهتر آماده سازند در شرایط کنونی نیاز کشور ما به چنین معلمانی ، بیش از سایر کشورهاست . علی رغم این نیاز مبرم، هنوز به نیازهای مادی و معنوی معلمان کم توجهی می شود. تحقیق حاضر با دو روش پیمایشی و همبستگی با هدف بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی در شهر ارشق انجام شده است . جامعه آماری از بین معلمان و کارکنان مقطع ابتدایی ، شهرارشق که بالغ بر ۱۱۰ نفر بودند با استفاده از جدول مورگان تعداد ۸۶ نفر به عنوان نمونه ی آماری مد نظر قرار گرفتند. که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده با نسبت تقریبا مساوی انتخاب و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام گردید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه می باشد.

کلیدواژه ها:

رهبری تحولی ، خود ارزیابی عملکرد ، رضایت شغلی ، معلمان مدارس ابتدایی شهر ارشق

نویسندگان

عقیله بستانی اصل

استاد مدعو، کارشناس ارشد حسابداری، مرکز آموزش علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل

یاور محمدبخش

کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، کارمند دیوان محاسبات، اردبیل، ایران