نقش مدیریت شهری در کاهش اعتیاد(مطالعه موردی: شهر بندرامام خمینی ره)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF19_070

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

پدیده اعتیاد به مواد مخدر و گسترش آن در جامعه بویژه در میان جوان و نوجوان ، یکی از مسائل و مشکلات پیچیده اجتماعی در کشورمحسوب می شود. اعتیاد با ناکارآمد کردن نیروی انسانی جوان و فعال و تنزل سطح سلامت و بهداشت روانی و اجتماعی شهروندان ، منابعمهمی در راه توسعه پایدار و همه جانبه کشور محسوب میشود. به این سبب شناخت علمی و درک ابعاد این معضل و برنامه ریزی با هدفکاهش عوارض و آسیب هایی که بصورت متواتر با این پدیده در ارتباط هستند ، از وظایف مدیریت شهری است. عوامل متعددی مانند دسترسیآسان به مواد مخدر ، بیکاری ، مهاجرت بی رویه ، فقر تحصیلاتی ، اقتصادی و فرهنگی ، تنوع جمعیتی و اختلاط قومیتی ، کمبود فضا هایورزشی و تفریحی ، ضعف برنامه ریزی شهری ، وضعیت نامناسب فضای کالبدی و اجتماعی شهری و در راس آنها عدم آگاهی خانوادههابالاخص پدر و مادر ، بندرامام خمینی (ره) را در گرداب اعتیاد انداخته و میزان شیوع آن صدای آژیر خطر را در آورده است. مقاله حاضر بهروش اسنادی ، میدانی و کتابخانه ای بر مبنای نظریات موجود در حوزه پیشگیری و درمان با استفاده از اطلاعات و آمار های موجود دربندرامام خمینی (ره) می کوشد تا راهکار هایی در راستای کاهش اعتیاد و نقش مدیریت شهری نشان دهد.

نویسندگان

عباس یونسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور بندرامام خمینی (ره)