عناصر پایداری در شعر انقلاب اسلامی با تکیه بر شعر نصر الله مردانی و قیصر امین پور

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF02_104

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

ادبیات پایداری از انواع ادبی است که در دوره متاخر مورد توجه واقع شده است، اما در ادبیات گذشته ریشه دارد. این نوع ادبی در دوران انقلاب اسلامی و دفاعمقدس در ایران بسامد بسیاری دارد. نصر الله مردانی و قیصر امین پور از جمله شاعران ادبایت پایداری هستند که در اشعار خود به این مقوله توجه داشته و مضامینمربوط به انقلاب، جنگ و تبعات آن را در آثارشان می توان دید. این دو شاعر مولفه هایی چون: وطن، شهادت، شهید، بمباران، نمادهای ملی، وصف بزرگانانقلاب، را در آثار خود به کار برده اند. شعر مردانی نسبت به قیصر حماسی تر است . وی با کاربرد عناصر ملی و یادکرد پهلوانان تاریخی سعی در تهییج ملت برایحاضر شدن در میادین جنگ دارد ولی قصر با لحنی آرمتر از شهادت سخن می گوید و به ستایش شهید و دلسوزی برای خرابی شهرها و کشته شدگان می پردازدو در عین حال مرگ در راه خدا را به شکلی عرفانی ستایش می کند.

نویسندگان

قربانعلی صناعی

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

زهرا سادات موسوی

دانشجوی دکترای زبان وادبیات فارسی، گرایش عرفانی، دانشگاه گیلان