مدلسازی نرخ تصادفات برای انواع بزرگراههای درون شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,711

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE03_423

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1385

چکیده مقاله:

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها، امروزه به سرعت بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی به سرعت افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات ار سنگینی بر جامعه شهری تحمیل می نماید. بررسی عوامل موثر در تصادفات و ارائه مدلهای برآورد نرخ تصادفات، تا حدود زیادی می تواند در کاهش احتمال وقوع آنها موثر باشد. در مطالعات انجام یافته پیشین، مدل هایی که بتواند تاثیر پارامترهای جریان ترافیک، سرعت و مشخصات طرح هندسی را بر روی تصادفات به طور همزمان نشان دهد،وجود نداشت. لذا در این تحقیق، به بررسی مدلهایی که بتواند رابطه این پارامترها و تصادفات را به صورت ریاضی بیان می کنند، پرداخته شده است. در این تحقیق به صورت موردی بزرگراه های شهر تهران در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای ارائه شده در این تحقیق به صورت مدلهای چند جمله ای چند متغیره در محیط نرم افزار SPSS می باشد. در این مدلها، متغیرهای متوسط سرعت، میانگین تغییرات سرعت، جریان در هر خط عبوری، عرض خط سواره رو و شیب راه به عنوان متغیر مستقل و پیش بینی نرخ تصادفات ( تعداد تصادفات در ساعت، تعداد تصادفات در کیلومتر، تعداد تصادفات در هر خط) به عنوان متغیرهای وابسته تعریف شده اند.

کلیدواژه ها:

سرعت ، جریان ، طرح هندسی ، نرخ تصادفات ، مدل های چند جمله ای چند متغیره ، SPSS

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

فرزاد رضایی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران