خسارات کاویتاسیون در سرریزها و راه های جلوگیری از آن

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,117

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

337_1496057046

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

با توجه به رشد مخازن سد ها، نیاز به سرریزها نیز روز به روز افزایش می یابد. امّا مشکلی که در این سازه وجود دارد وقوع کاویتاسیون است. در سال ١٩١٥ کاویتاسیون اشکالاتی در تونل تخلیه بوجود آورد و در سال ١٩٤١ مشاهده شد که سرریزها نیز همین مشکل را پیدا میکنند. البّته در آن زمان کاویتاسی ون بعنوان دلیل اصلی این خرابیها شناخته نشد، امّا امروزه مش ّ خص شده که وقوع کاویتاسیون در مناطقی که سرعت سیّال زیاد م یباشد باعث این خرابیهاست و راههایی نیز برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد شده و اجرا م یشود.ناهمواریهای سطحی باعث جدا کردن جریان از سطح و تش کیل حباب م یشوند این حبابها در پایی ن دست به عّلت افزایش فشار دچار درونفجاری شده، باعث افزایش بیشتر فشار م یشوند و موجب کنده شدن و وارد آمدن خسارت به مواد و مصالح کف م یشوند. هدف از این مقاله بررسی خرابیها و راههای مؤّثر مقابله با اثرات کاویتاسیون روی سرریز ها می باشد و شامل تشریح پدیده، عوامل مؤّثر و تشدید کننده، خرابیها و راههای جلوگیری از این خرابیها از جمله روش هوادهی می باشد همچنین در آن به بررسی این موارد در سرریزهای سد کارون نیز پرداخته شده است.

نویسندگان

امید فرقانی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

ضیاءالدین ایدی

دانشجوی کارشناسی دانشکده صنعت و آب برق شهید عباسپور