برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون گنوختن معلم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDJ-17-1_014

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

چکیده مقاله:

In order to predict the behavior of soil-related phenomena, it is necessary to have knowledge about unsaturated flow and using models that provide optimal estimates of the retention curve and hydraulic conductivity of soils. Despite the widespread use of the classic van Genuchten-Mualem model (VGM), this model usually performs poorly in predicting hydraulic conductivity and modification of some of its parameters seems necessary. In this research, a number of ۲۸۳ soils from different texture of the UNSODA bank were selected and divided into two sections of calibration and validation sections and their soil parameters were extracted and categorized. Then, by defining the modified unsaturated hydraulic conductivity (Ksc) instead of the saturated hydraulic conductivity (Ks) and determining the limits for l and n parameters, the hydraulic conductivity-moisture function of this model were solved using ۲۴۶۰۰ pairs of points li and nj for each soil of the three main soil texture classes. In the following, the optimal l value (l̂) of each texture class was selected based on the minimum value of the hydraulic conductivity estimation error using the root mean square error (RMSE) index and the n values that create the minimum errors were selected as the optimal pore size distribution coefficients of the hydraulic conductivity-moisture function (n̂opt). In order to create pedotransfer functions for estimating n̂opt, we ran stepwise regression in MATLAB software considering the condition of statistical significance (P-value=۰.۰۵) for independent variables and functions for each soil texture class. After creating pedotransfer functions, the results of the proposed method of this research (MVGM) were compared with the VGM model results using RMSE and Nash-Sutcliffe (NSE) indices. The results showed that in both sections of creating and validation functions, the MVGM performed better in estimating hydraulic conductivity and had a higher efficiency index for all classes of soil texture.

کلیدواژه ها:

توابع انتقالی ، ضریب شکل ، مدل ون گنوختن ، منحنی مشخصه آب خاک ، هدایت هیدرولیکی غیر اشباع

نویسندگان

مجتبی شیاسی ارانی

کاندید دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد؛

حجت امامی

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

بیژن قهرمان

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران داوری

استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد