اثر میانجی کیفیت حسابرس مستقل بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAR-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت و همچنین اثر تعاملی کیفیت حسابرس مستقل بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بوده است. این نمونه ها شامل ۱۰۷ شرکت بود که دارای ویژگی های از قبیل در دسترس بودن داده ها، منشتر شدن صورت های مالی در سال های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... می باشد. یافته های تحقیق نشان داد بین اجتناب مالیاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت حسابرسی نیز موجب تشدید اثر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی می شود.

نویسندگان

شیدا اکبری

کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی نور مازندران