بررسی اهمیت استراتژی های حمل ونقل در بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA14_032

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

نکته مهم و قابل توجه ا صلی این ا ست که یک شرکت با توجه به صنعتی که درآن فعالیت میکند برای ح ضور پایدار در بازارهای بین المللی نیازمند ا ستراتژیهای مطابق باروش بین المللی سازی شرکت میباشد، هدف از این پژوهش بررسی اهمیت استراتژی های حمل ونقل برای شرکت های کوچک و متوسط((SMEs کشاورزی است این مقاله ی مروری با اشاره به اهمیت استراتژی های حمل و لجستیک و فعالیت بین المللی شرکت های کوچک و متو سط کشاورزی آغاز شده و تاثیر حمل و نقل بر فعالیت های بین المللی را بررسی کرده و نگاهی گذرا نیز به اهداف لجستیک بین المللی و مولفه های آن دارد، در پایان با توجه به ادبیات موجود به موارد مهم قابل توجه در انتخاب استراتژی حمل و نقل اشاره میکند.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل/کشاورزی/بین المللی سازیSMEs/

نویسندگان

محمدامین خرم شاگل

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران.