نقش وتوسعه اثرات گردشگری روستایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TGCE07_036

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است؛ چراکه راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستایی، موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیطزیست را تامین کند. این مسئله باعث شده است که در سال های اخیر بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرارگرفته و نظریه پردازان، برنامهریزان و مجریان حکومتی درصدد برآیند تا با ارائه راهکارها و استراتژیهای جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبانگیر آن میباشند، بکاهندکیفیت زندگی به عنوان مفهومیچند بعدی و با اهمیت در زندگی جوامع امروزی، در بسیاری از رشته های علمی، ازجمله گردشگری، مورد توجه قرار گرفته است گردشگری در مقصد مورد مطالعه در اقتصاد و معیشت جامعه محلی از اهمیت بالایی برخوردار است و بهعنوان عامل پیشران مهمی بر ابعاد متفاوت کیفیت زندگی،همچون اشتغال و درآمد و کیفیت مسکن تاثیر مثبت و برابعاد بهداشتی و محیطی و کیفیت سلامت تاثیر منفی داشته است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم گازا

دکتری تخصصی جغرافیا برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،ایران

نغمه صاحبی

دکتری تخصصی جغرافیا برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،ایران