بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و مازاد بازده سهام شرکتهای سیمانی وپتروشیمی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_060

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

بازده سهام شرکتها یک معیار مهم در تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شاخصهای کلان اقتصادی و مازاد بازده سهام شرکتهای سیمانی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران میباشد از متغیرهای مازاد بازده بازار تغییرات نرخ ارز تغییرات نرخ تورم و تغییرات قیمت طلا به عنوان شاخصهای کلان اقتصادی و از معیار مازاد بازده ماهانه سهام به عنوان بازده سهام شرکتهای سیمانی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دوره مورد بررسی این پژوهش دوره زمانی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ میباشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مازاد بازده بازار و نرخ ارز با مازاد بازده ماهانه سهام شرکتهای سیمانی و پتروشیمی رابطه مستقیم و معناداری دارند اما بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات قیمت طلا با مازاد بازده ماهانه سهام شرکتهای سیمانی و پتروشیمی رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه ها:

مازاد بازده بازار ، تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ تورم ، تغییرات قیمت طلا و مازاد بازده ماهانه سهام.

نویسندگان

بلقیس باورصاد

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران

فرج اله رحیمی

دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران

اسلام فاخر

استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران

حبیب دهقان شوی

دانش آموخته مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران