عدالت اقتصادی در حکومت دینی از منظر محمدرضا حکیمی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_057

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

مسئله بازشناسایی نسبتهای نظری و عملی سیاست و اقتصاد در حکومت اسلامی و توجه به لزوم ترسیم و اصلاح نگرشهای الگویی پیشرفت در جامعه دینی و شناسایی نارسائی های تجربی در جامعه اسلامی ضرورت تدقیق و واکاوی نظریات اندیشمندان اسلامی معاصر را مطرح نماید یکی از اندیمشندان و متفکران عصر حاضر که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد علامه محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت اقتصادی قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش داند. اهمیت اهمیت این مسئله ضرورت توجه به اندیشههای اسلامی و بومی را مطرح می سازد که میتواند زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد روش نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیل اسنادی به تحلیل موضوع پرداخته است :پرسش از منظر محمدرضا حکیمی عدالت اقتصادی در حکومت دینی چگونه می تواند اجرا شود؟

نویسندگان

سیدمحسن آل سیدغفور

استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

منا حمیدی نسب

دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی