استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی در پیش بینی ماهانه جریان رودخانه

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,441

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

311_0234505608

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر با توجه به رشد جمعیت جهان و همچنین افزایش مصرف سرانه آب، کمبود آب شیرین قابل استحصال به معضلی جهانی تبدیل گشته است . از این رو با توجه به محدود بودن منابع آب، مدیریت صحیح و بهینه مهمترین وظیفه سیاستگذاران و مهندسین منابع آب می باشد. یکی از مهمترین ارکان مدیریت منابع آب، پیش بینی میزان این منابع در آینده است. اهمیت این پی شبین یها در تصمیماتی است که به منظور مدیریت بهینه منابع آب صورت می گیرد. تاکنون کوششهای بسیاری برای طراحی مدلهای پیش بینی صورت گرفته که از جمله آنها می توان مد لهای آماری ARMAو سایر مدلهای مبتنی بر رگرسیون را نام برد . در دهه اخیر با پیشر فت شبکه های عصبی مصنوعی، این مدلها به شکل ابزار قدرتمندی در حل بسیاری از مسائل فنی مهندسی از جمله در مهندسی آب مطرح شده اند .شبکه های عصبی قادرند، با پردازش داده های تجربی، دانش یا قانون نهفته در بطن داده ها را فراگیرند، بدین جهت انتظار می رود، شبکه های عصبی مصنوعی ابزاری مناسب برای یک مدل پیش بینی باشد . در این مقاله برای پیش بینی ماهانه جریان رودخانه از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است و کاربرد آن با استفاده از آمار واطلاعات حوزه سد زاینده رود در پیش بینی رواناب زاینده رود در محل ورودی به سد تحت آزمون قرار گرفته است . همچنین در پایان به منظور مقایسه، مساله با استفاده از رگرسیون خطی نیز تحت بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده توانایی و برتری شبک ههای عصبی در پی شبینی جریان رودخانه با دقت قابل قبول بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید سامان رضوی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

محمد کارآموز

استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر