شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای طرح نسخ الکترونیک(مورد مطالعه: بیمارستان ولایت شهر قزوین)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR01_088

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

طراحی نسخه های الکترونیکی در سال های اخیر در کشور و در راستای پیشرفت فن آوری توسعه یافته است. اما با وجود مزایای ناشی ازبکارگیری نسخه الکترونیک و ساختارهای الکترونیکی کنترل و مراقبت از بیمار، فرایند ایجاد و بکارگیری پرونده الکترونیک سلامت، آساننیست و همواره موانع و محدودیت های اجرایی بر سر راه رسیدن به اهداف آن وجود دارد که به زیر ساخت های فنی، سازمانی و آمادگی نیرویانسانی نیاز دارد. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای طرح نسخ الکترونیک بیمارستان ولایت شهر قزوین بوده است.این پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. همچنین داده های مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمهساختاریافته با ۷ نفر از متخصصان و پزشکان بیمارستان ولایت جمع آوری شده است. سپس با ممع آوری پرسشنامه مقایسات زوجی از ۸ نفراز متخصصان و پزشکان در سال ۱۴۰۱ ، اولویت بندی موانع بر اساس رویکرد AHP و با استفاده از نرم افزار ExpertChoice انجام شد.در این راستا ۳۹ مانع در امرای طرح نسخ الکترونیک شناسایی شد و موانع به دو گروه درون سازمانی ( ۱۷ مانع) و برون سازمانی ( ۲۲ مانع)تفکیک شد. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین موانع درون سازمانی امرای طرح نسخ الکترونیک عدم حفظ اطلاعات محرمانه بیماران، درجاشتباه کد دارو و ثبت سازمان و سهم بیمار اشتباه و عدم درج استحقاق درمانی صحیح در پذیرش و سعامانه داروخانه ها است و همچنینمهم ترین موانع برون سازمانی امرای طرح نسخ الکترونیک در بیمارستان ولایت قزوین مشکل زیرساخت سامانه تحت وب، قطع و وصلیسیستم و اینترنت و زمان بر بودن تایید نسخه است

کلیدواژه ها:

موانع اجرای طرح نسخ الکترونیک ، بیمارستان ولایت ، روش AHP ، موانع درون سازمانی و برون سازمانی

نویسندگان

سمانه درگاهی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی موسسه آموزش عالی علامه قزوینی قزوین ایران

علی اکبر قهرمانی

استاد یار دانشکده مدیریت, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین , قزوین ، ایران

ناصر حمیدی

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ,قزوین,ایران