پتانسیل یابی و امکانسنجی استفاده از نیروگاههای برقابی در خطوط انتقال و سایر پروژههای آبی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1639969
تاریخ درج در سایت: 5 اردیبهشت 1402
دسته بندی علمی: هیدرولیک و سدسازی
مشاهده: 452
تعداد صفحات: 76
سال انتشار: 1400

فایل این طرح پژوهشی در 76 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

این پروژه تحقیقاتی با توجه به اهمیت موضوع انرژی و آب، مدیریت پتانسیل جریانهای آبی را مبتنی بر تولید انرژی الکتریکی در نظر میگیرد. جریانهای آبی ثقلی، خود حامل انرژی مثبت برای تبدیلشدن به نوع دیگری از انرژی میباشند. طرحهای انتقال آب در استان کرمان، توانسته موضوعیت مسئله را ایجاد نماید، و بنابراین بررسی آن در این گزارش در چند نقطه از موارد دارای شرایط لازم برای تولید انرژی برقآبی انجام میشود. نقاط مورد نظر شامل مسیر انتقال آب از سد صفارود کرمان، مسیر انتقال آب از سد نساء، مسیر خروجی آب از سد بافت و سد سیرجان، میباشند. با توجه به اطلاعات در دسترس از طراحیهای سامانههای انتقال آب مزبور، دو سامانه اول، دارای دادههای طراحی میباشند و مطالعات بر روی نقاط مختلف آنها بر اساس شبیهسازی مسیر در نرمافزار واترجمز، انجام شده است. مطالعات پتانسیلیابی انرژی برقآبی در دو بعد فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرند، بخش فنی آنها با درنظرگرفتن شرایط بهرهبرداری از سامانه آبی و همچنین شرایط جغرافیایی سایت، بررسی میشود و در نهایت با توجه به آخرین قوانین معاملات انرژی در کشور و مصوبات مربوطه، و همچنین هزینههای سرمایهگذاری، مطالعات اقتصادی از دیدگاه سرمایهگذار انجام میپذیرد. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی و فنی حاکم بر مسئله، الگویی مناسب در راستای افزایش سرمایه پذیری و اجرای طرحهای مربوطه، پیشنهاد میشود تا در نهایت، بهرهبرداری از آنها بتواند نه تنها در چرخه اقتصادی و انرژی کشور وارد شود، بلکه منافعی برای سرمایهپذیر (شرکت آب منطقهای کرمان) به همراه داشته باشد. این منافع میتواند منجر به بهرهمندی مستقیم مالی از حقابههای جریان آب شود، و هم در برخی نقاط شامل بهرهمندی غیرمستقیم از انرژی برق تولیدی باشد.

پیش گفتار طرح پژوهشی

انرژی برق یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطلاق
میشود. تولید انرژی الکتریکی توسط انرژی نهفته در آب روان، یکی از قدیمیترین روشهای تولید انرژی
میباشد. یونانیان باستان از انرژی آب برای آسیاب کردن گندم استفاده میکردند. در اوایل قرن نوزدهم،
آمریکاییها و اروپاییها از چرخهای آبی جهت تامین توان موردنیاز ماشینهای خود استفاده میکردند. در اواخر
قرن نوزدهم، انرژی آب در حال ریزش جهت تولید توان الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت. اولین نیروگاه
برقآبی دنیا در سال ۱۸۷۹ در آبشار نیاگارا ساخته شد .
در این بین با بروز بحران انرژی در سالهای دهه ۱۹۷۰ تمایل و توجه به نیروگاههای برقآبی ازسرگرفته شد
و استفاده از انرژی موجود در آب رودخانههای کوچک همانند بسیاری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و نو از
قبیل انرژی خورشیدی، انرژی باد و ... مورد توجه قرار گرفت. این دسته از نیروگاههای برقآبی که با حجم تولید
محدود و نسبتا کوچک پا به عرصه ظهور گذاشتند، یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و نو محسوب میشوند