تبیین فاکتورهای موثر در پیشگیری شیوع بیماری کووید ۱۹: یک مطالعه کیفی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSHCONG03_027

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: ویروس کووید -۱۹ ، به دلیل نداشتن یک واکسن واحد قطعی و علاج مطمئن درمانی –به عنوان یکی از بیماری های کشنده قرن ۲۱ به حساب می آید که این ویروس علاوه بر آثار روان شناختی و فردی؛ بر اقتصاد و روابط بین الملل و سایر رویدادهای بین المللی تاثیر قابل توجهی داشته است. از این رو، در طی سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، به دلیل نداشتن درمان قطعی، سازمان بهداشت جهانی مجبور شد که یک سری پروتکل ها و محدودیت های بهداشتی از قبیل قرنطینه ...اتخاد کرد. به عبارت دیگر، یعنی «سیاست پیشگیری» را در دستور برنامه خود قرار داد. از این رو در این پژوهش به تبیین و ارزیابی عوامل موثر بر پیشگیری از کووید-۱۹ پرداخته شد.مواد و روش ها: تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع کیفی موردی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شهر یاسوح می باشد.. با استفاده از خبرگان( اساتید _پزشکان علوم پزشکی شهر یاسوج_اعضای ستاد بحران) به شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری به کووید -۱۹؛ پرداخته شد، با استفاده از روش اشباع نظری « رویکرد افرادی کلیدی» ۱۱ نفر از خبرگان برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش تحلیل ، روش تحلیل مضمون بود.یافته ها: مضامین شناسایی شده در شبکه مضامین، با استفاده از تحلیل ۷ عامل شناسایی گردید که عباتند از: عامل بازدارنده_بهداشت فردی و عمومی؛ عوامل محیطی، عوامل روان شناختی، عوامل فرهنگی_آموزشی، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و بین المللی. همسویی مضامین شناسایی شده با تحقیقات نظری و پژوهشی پیشین جهت اعتبارسنجی چارچوب ارائه شده، انجام گردید. بحث: می توان گفت که عوامل مذکور می تواند یک مجموعه از پروتکل های بهداشتی حاوی محتوی های فرهنگی_اموزشی؛ روان شناختی، اقتصادی_اجتماعی، بهداشت فردی و بازدارنده می باشد که تاثیر بسزایی در عدم ابتلا به ویروس کرونا دارد و می تواند بر قطع زنجیره و ضعیف شدن این ویروس تاثیر گذار باشد. و می توان به عنوان یک«مجموعه پیشگیری در کووید-۱۹» از آنها یاد کرد.

نویسندگان

فاطمه استکی اورگانی

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی، بازیابی اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد جریره

دکتری آمارریاضی، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سیده سارا فاطمی اصل

مدرس حسابداری، آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه ، شهر دهدشت، ایران

آیدا استکی اورگانی

داشجوی ارشد رشته حقوق ، دانشگاه اصفهان، ایران

جواد استکی اورگانی

داشجوی رشته مهندسی شهرسازی ، دانشگاه اصفهان، ایران