کاربرد GIS ومدل هیدرولوژیکی در برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,198

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

304_9133920329

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

تراکم )فشار( افزایش یافته اخیربر توسعه شیب زمین ، الگوی کاربردی زمین را در بسیاری از نواحی حوزه های آبریز تغییر داده است و چرخه هیدرولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد . بسیاری از تحقیقات محلی بررسی شده این مساله را بیان می کند اما اصلا نمی توانند ارتباط بین قابلیت حفظ آب و الگوهای کاربردی زمین در حوزه آبریز را به طور کامل تشریح کنند .این مطالعه تلفیق و تجزیه تاثیر ات زمین در حوزه آبریز اعم ازجنگل زدایی وسایرتغییرات الگوی کاربردی زمین بر حفظ آب رابه طور کامل تشریح می کند . GIS تاسیس یک بانک اطلاعاتی بر حوزه آبریز و فرآیند تجزیه و تحلیل هیدرولوژی را تصویب می کند GPS و RS.برای بررسی شناخت و جزئیات رویش گیاهان در لایه رویی و تغییرات اطلاعات زمین کاربری استفاده می شوند . با کمک مدل هیدرولوژی برای برآورد قابلیت حفظ آب از تغییرات زمین ، نتایج این مطالعه می تواند یک منبع مهم برای مدیریت صحیح حوزه آبریز را فراهم کند . نتایج به دست آمده برای برآورد فرسایش از طریق مدل شاخص فرسایش ( EIM)به واسطه تغییرات زمین سنجیده می شود .

کلیدواژه ها:

یGIS( Positioning System Global ) GPS ، ( Remote Sensing) RS ، ( Geographic Information System) ، مدل هیدرولوژیکی ، حوزه آبریز

نویسندگان

عاطفه عتابی

دانشجوی کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مهدی نیکو

دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز

محمد نیکو

دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز