آقای مهدی نیکو

Mehdi Nikoo

محقق محققان جوان و باشگاه نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185194)

53
10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی