مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AADAB-1-4_006

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مولفه مشروعیت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحول تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فره الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیت الهی و پس از آن نظریه مشروعیت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسک به کتاب مقدس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور اعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیت الهی را درچهره «امامت» متجلی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقی می نماید.اما «اهل سنت» تداوم حاکمیت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنت دربحث حاکمیت واطاعت بر مبنای مشروعیت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیت بخشی حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معر فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحول و تطور رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیت، مساله ی قابل تاملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

کلیدواژه ها:

مشروعیت ، مشروعیت فرا انسانی ، مشروعیت انسانی ، تطور رویکرد شیعی مشروعیت درحکومت

نویسندگان

سیدعبداله میرغیاثی

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی