بررسی وتحلیل حقوق خصوصی در مواجهه با مسئولیت مدنی شهرداری ها و مطابقت با قوانین کشور فرانسه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCCDSTS01_072

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

قوانین وقواعد مرتبط به مسئولیت های مدنی به موجب برقرارنمودن عدالت و جبران ضررهای وارده به زیان دیدگاندارای اهمیت میباشند.در نظام حقوق ایران و مسئولیت مدنی آن ، شهرداری ها نیز دارای مسئولیت مدنی هستند. ولذا آنچهموضوع بررسی وتحلیل مقاله پیش رو را تشکیل میدهد، احکام خاص رجوع به شهرداری ها وپرسنل تحت امرآنهاست، هرچند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی حقوق و شرایطی که برای تحقق این مسئولیت ها موجود است تا حدودیمشخص شده اما دغدغه اصلی این پژوهش اینست تا با بررسی و تحلیل ها تطبیقی بین مسئولیت مدنی در نظامات حقوقیایران و فرانسه ، خلاءهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در باب مسئولیت مدنی شهرداری ها را بیان نماید. این تحقیقاز نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و بامراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است .

نویسندگان

زهرا کشتکار

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان، ایران

شیفته شجاع حیدری

دانش آموخته کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران