بررسی توان جاذب پومیس در جذب و کاهش نیترات محلول

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACAEACONF01_072

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1402

چکیده مقاله:

تغییرات آب و هوایی، کاهش میزان بارندگیها نسبت به گذشته، افزایش جمعیت، افزایش بی رویه مصرف آب و در نتیجه افزایش آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی در اثر تخلیه پسابها، موجب گردیده که کیفیت آب مصرفی بیش از پیش اهمیت پیدا کند. آب یکی از ضروری ترین منابع برای زندگی انسان به حساب می آید. با توجه به کاهش منابع آبی در دسترس در سال های اخیر می توان به اهمیت زهاب های خروجی از زهکش های سطحی و زیرزمینی پی برد. اغلب روش ها ی رفع آلودگی به دلیل هزینه بالا، ناتوانی در حذف غلظت ها ی پایین یون ها ی فلزی و مشکلات دفع لجن ها ی تجمع یافته بعد از فرایند تصفیه سازی در مقیاس وسیع مقرون به صرفه نیستند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پومیس در جذب نیترات محلول است. پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پومیس تاثیر بسزایی در جذب آلودگی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان از این منبع ارزان قیمت برای دفع نیترات استفاده کرد.

نویسندگان

فرزاد بخشندگان مقدم

کارشناس ارشدآبیاری و زهکشی، مدرس گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه زنجان