ارتقا علمی منابع انسانی شاغل در شهرداری بر بهبود عملکرد شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_075

تاریخ نمایه سازی: 6 فروردین 1402

چکیده مقاله:

خلاصه در این پژوهش تلاش شده است تا فرآیند مدیریت منابع انسانی و عملکرد شهرداری و رابطه این دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین منظور با استفاده از مدل هاروارد که شامل پنج متغیر عوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاوردهای منابع انسانی می باشند، بررسی و رابطه هر کدام با متغیر های مالی شهرداری شیراز تحقیق شود. به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت استفاده شده است. داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss شده و بعد از اجرای پیرایش داده ها، جهت آزمون مدل هاروارد، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند. شایان ذکر است که مدل Lizrel یک محصول نرم افزار تحلیل آماری است که جهت محاسبات مربوط به برآوردسازی و آزمون مدل های معادلات ساختاری استفاده می شود و مکمل نرم افزار SPSS‎ است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می تواند مقادیر، واریانس ها و خطاهای متغیرها را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد. مهم ترین ویژگی برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان است. در نهایت نتایج در قالب نمودراها و جداول مختلفی ارائه شده و مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمود غضنفری

کارشناس برنامه ریزی (عمران) و فوق لیسانس شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، شیراز، ایران