بررسی رابطه سلامت سازمانی بر بهره وری مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF12_055

تاریخ نمایه سازی: 4 فروردین 1402

چکیده مقاله:

سلامت سازمانی در گرو مدیریت سالم است و مدیریت سالم مدیریتی است که برخوردار از خصوصیات شخصیتی مثبت و عملکرد شغلی خوب باشد. با توجه به اهمیت سلامت سازمانی و نقش عمده آن در بهره وری سازمانی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با بهره وری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ایران است. یافته ها نشان داد بین دو متغیر سلامت سازمانی با بهره وری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین سطوح سازمانی - اداری- فنی با بهره وری وجود دارد. به این معنا که با افزایش سلامت سازمانی میزان بهره وری نیز افزایش می یابد. بنابر این ارتقای اثربخشی سازمان تلاش برای بهبود سلامت سازمانی ضروری است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در حد متوسط به بالا بوده و به عبارتی نسبتا مطلوب می باشد، ولی سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران پایین تر از حد متوسط بوده و به عبارتی نامطلوب می باشد و نیازمند حمایت و تقویت از سوی مدیران ارشد می باشد.

نویسندگان

سمیه شهری

کارشناس اقتصاد سلامت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعظم صفایی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران