مدیریت فرهنگ و تسهیم دانش برای آموزش و مدیریت مبتنی بر دانش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EDUCAT14_056

تاریخ نمایه سازی: 4 فروردین 1402

چکیده مقاله:

دراین مقاله به بررسی نقش فرهنگ درترویج تسهیم دانش و فرآیندهای تغییرفرهنگی برای اجرای مدیریت دانش در سازمانمدارس می پردازیم. راهبردهای مبتنی برمطالعه تجربی پیترسنگه، پنج فرمان را برای توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی تشریح میکند. با استفاده از الگوی کوتر، یک مطالعه موردی نیز در مورد پرورش فرهنگ اشتراک دانش در یک مدرسه نشان داده شدهاست. برای توسعه فرهنگ سازمانی نیز راهبرد های مدیریتی مربوطه در حوزه های سیاسی، فرهنگی و رهبری ارائه شده اند.

نویسندگان

عبداله جهانی پور

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان