تحلیل نظام مدیریت اجرایی طرح های توسعه شهری در ادبیات جهانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_050

تاریخ نمایه سازی: 2 فروردین 1402

چکیده مقاله:

طرح های توسعه شهری مهمترین اسناد موجود برای هر شهر هستند به دلیل اینکه آینده و جهت توسعه آن شهر را مشخص کرده و به آن نظم می دهند. این اسناد و برنامه ها زمانی می توانند به بهترین نتیجه ممکن برسند که به صورت کامل اجرا شوند اما امروزه در ایران، این طرح ها معمولا یا به مقدار بسیار کم اجرا می شوند و یا اصلا اجرا نمی شوند و همین موضوع نشان دهنده نیاز به بررسی بخش مدیریت اجرایی طرح های توسعه شهری در کشور ما را مشخص می کند. این پژوهش با هدف اصلی تحلیل نظام مدیریت اجرایی در ادبیات جهانی از منظر پژوهش های انجام شده در این حوزه، سعی بر طرف کردن بخشی از نیاز به شناخت بخش اجرا داشته است. در همین راستا در یک مطالعه اقتباسی بر روی منابع و اسناد کتابخانه ای با بررسی دقیق اسناد به شناخت و تحلیل روش های و دیدگاه های مختلف در زمینه مدیریت اجرایی طرح های توسعه شهری در ادبیات جهانی پرداخته شده است. در مجموع تعداد ۱۵ پژوهش درحوزه مدیریت اجرایی و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در این پژوهش بررسی شده است. در نهایت در بخش آخر پس از بررسی دقیق هر کدام از مطالعات به جمع بندی و تحلیل مجموع آن ها و بررسی ارتباطات و اشتراکات هر کدام از آن ها پرداخته شده و توصیه هایی برای تحقق پذیری هرچه بهتر طرح های توسعه شهری به صورت کلی بیان شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: تحقق پذیری ، طرح های توسعه شهری ، برنامه ریزی شهری ، مدیریت اجرایی ، تحلیل

نویسندگان

امیرحسین بخشی

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احمد خلیلی

۲- استادیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران