هوش و نوآوری اجتماعی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHSS01_168

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در سازمانها موسسات و شرکتها امری ضروری محسوب می شود. در حوزه آموزش و پرورش نوآوری در روشهای تدریس، نوآوری در استفاده از تجهیزات و وسایل کمک آموزشی نوآوری در استفاده از مواد آموزشی، نوآوری در مدیریت ،آموزشی نوآوری در استفاده از فناوری نوآوری در مدیریت زمان برای کلاس درس نوآوری درشیوه های ارتباط بین معلمان و دانش آموزان نوآوری در شیوه های ارتباط بین اولیاء و مربیان نوآوری در استفاده از رسانه های کمک آموزشی نوآوری در فضا و امکانات مدرسه نوآوری در شیوه های ارزشیابی دانش آموزان و نوآوری در فعالیتهای مکمل فوق برنامه مصداقهای مهم نوآوری میباشد. در این نوشتار به نقش هوش در نوآوری پرداخته شده است. نتیجه نشانمی دهد که افراد دارای هوش بالا در کسب وکار قادرند اثر قابل توجهی بر راهبردهای مدیریتی بازاریابی و توسعه محصول برای گروههای مشتریان در کشورهای مختلف داشته باشند لذا برای اینکه کارآفرینان بیشتری داشته باشیم برنامه هایی در زمینه تقویت هوشهای چندگانه ارائه شود تا بتوانند تحلیل درستی از محیط خود داشته در تصمیمات خود در کسب وکار کمتر اشتباه کنند و در کار و حرفه خود عملکرد فردی بهتری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

هوش ، هوش چندگانه ، نوآوری انسانی و اجتماعی

نویسندگان

مهری رنجکش

لیسانس روانشناسی و آموزگار پایه اول مدرسه ابتدایی دخترانه استاد احمد آرام