طبقه بندی و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی فضاهای سبز شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_373

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه اگرچه پیشرفت فناوری باعث تقویت جامعه شهری گردیده، این موضوع به طور فزایندهای جوامع را از اکوسیستم های طبیعی جدا نموده است ؛ همچنین تقاضا برای سرمایه های طبیعی و خدمات اکوسیستمی در جوامع شهری به طور پیوسته ای افزایش یافته است . به لطف تخصیص مناطق وسیعی از ارائه خدمات اکوسیستمی فراتر از مرزهای شهر، جداسازی شهرها از سیستم های محیط زیستی ، تنها می تواند به صورت محلی و جزئی اتفاق افتد . حفظ و بازیابی خدمات اکوسیستمی در مناطق شهری می تواند علاوه بر کاهش اثرات اکولوژیکی و محیط زیستی سوءشهرها، درعین حال انعطافپذیری ، سلامت و کیفیت زندگی را برای ساکنان آنها افزایش دهد. در این مقاله سعی شده است دانش و روشهایی برای طبقه بندی و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در برنامه ریزی شهری معرفی شود. ابتدا خدمات مهم اکوسیستم و خدمات زیانبار آن در مناطق شهری را دسته بندی می نماییم ، سپس شاخص های ارزشگذاری را توصیف می کنیم (هزینه های اقتصادی ، ارزشهای اجتماعی - فرهنگی ، انعطافپذیری ) که ابعاد ارزش متمایز خدمات اکوسیستمی شهری را در بر می گیرد. در نهایت ، چالش های تحلیلی برای ارزشگذاری که تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی شهری در مواجهه با ناهمگونی و پراکندگی اکوسیستم های شهری دارد را معرفی می نماییم . این مقاله راههای مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که از طریق آن خدمات اکوسیستمی شهری می تواند تاب آوری و کیفیت زندگی را در شهرها افزایش دهد؛ همچنین طیف وسیعی از هزینه های اقتصادی و اثرات اجتماعی - فرهنگی را که از طریق از دست دادن آنها ناشی می شود شناسایی نموده، سپس باشناسایی شکافها و چالش های دانش برای دستور کار تحقیقاتی در مورد خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم در مناطق شهری نتیجه گیری می کنیم .

نویسندگان

فرهاد سالاری نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

آزاده کریمی

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد