بررسی نقش ارتباطات آنلاین در بهسازی مراودات و اطلاعات مالی شهرداری منطقه دو شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF09_068

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطلاعات، افزایش هزینه های حسابرسی و ضرورت نیاز به مطالعات دقیق، استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مقرون به صرفه شده است و حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیکها و روشهای سنتی خود میباشد. این موج تازه و پر سرعت،روش انجام کارها را دگرگون کرده و باعث تغییر از سیستم مبتنی بر کاغذ به سیستمهای اطلاعات الکترونیکی ونرم افزاری شده است. حرفه ی حسابداری شاید بیش از دیگر حوزه های دانش مالی در معرض برخورداری و استفاده از این امکانات محیط جدید قرار دارد، لیکن به علت فراگیر نبودن دانش و مهارت کاربران در جهت استفاده و بکارگیری از این فناوری و همزمان با آن تغییر نیافتن قوانین و مقررات موضوعه متناسب با این تحول بزرگ، بهره برداری و استفاده از دانش فناوری اطلاعات در حد محدودی در محیط حسابرسی صورت میگیرد. در این میان یکی از چالشهای اساسی ارگانهایی نظیر شهرداری مدیریت و نظارت بر گزارشات مالی و حسابداری با استفاده از فناوریهای نوین نظیر توسعه IT و زیرساختهای فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بهبودگزارشات مالی و حسابداری شهرداری میباشد. در این پژوهش پس از انتخاب موردی شهرداری منطقه دوشیراز، به بررسی نقش ارتباطات آنلاین در بهسازی مراودات و اطلاعات مالی شهرداری پرداخته شده است. برای این مهم فاکتورهای موثر توسط مدل AHP مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین عامل در تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود گزارشات مالی شهرداری عبارتند از: .۱ افزایش دقت، هماهنگی و همگرایی سیستم حسابداری مالی و مدیریت شهری، .۲ (کاهش) هزینه اطلاعاتی برای شهرداری و .۳ کاهش ریسکها و خطاهای احتمالی انسانی در حسابرسی مالی شهرداری. عواملی که تاثیر چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات را بر بهبود گزارشات مالی و حسابداری در شهرداری را بیش از پیش نمایان میسازد.

کلیدواژه ها:

نقش ارتباطات آنلاین ، بهسازی مراودات و اطلاعات مالی ، حسابداری شهرداری ، شهرداریمنطقه دو کلانشهر شیراز.

نویسندگان

محمدرضا پیراسته

کارشناس مالی شهرداری منطقه نه شیراز، شیراز، ایران

علی سجادی

کارشناس سازه شهرداری منطقه نه شیراز، شیراز، ایران

بیژن میرزایی نسب

کارشناس درآمد شهرداری منطقه نه شیراز، شیراز، ایران

علی غلامی

کارشناس امور شهر شهرداری منطقه نه شیراز، شیراز، ایران