تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی به جای تمرکز بر مثبت معین بودن تابع کاندید لیاپانوف، بر منفی معین بودن مشتق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 214

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO07_044

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

این مقاله به رویکردی جدید در تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی با استفاده از توابع کاندید لیاپانوف می پردازد. این رویکرد به جای تمرکز بر مثبت معین بودن تابع کاندید لیاپانوف، بر منفی معین بودن مشتق آن تاکید دارد و در صورت یافتن تابعی با مشتق منفی معین وضعیت پایداری یا ناپایداری حالت تعادل صفر سیستم را با تعیین علامت تابع کاندید لیاپانوف مشخص می کند. در ادامه این رویکرد جدید تابع کاندید لیاپانوف را به صورت ترکیب خطی برخی توابع پایه تشکیل می دهد. ضرایب این ترکیب خطی باید به گونه ای پیدا شوند که مشتق تابع کاندید لیاپانوف یک تابع منفی معین باشد. همچنین یک روش جبری برای تشکیل این ترکیب خطی در سیستمهای همگن از درجه صفر ارائه شده است که تعمیم معادله لیاپانوف در تحلیل پایداری سیستمهای خطی است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: تحلیل پایداری ، تابع لیاپانوف ، ترکیب خطی توابع پایه ، سیستمهای دینامیکی غیرخطی ، سیستمهای همگن.

نویسندگان

مصطفی شاملویی

دکتری هوافضا-گرایش موتور-دانشگاه آریزونا

احسان سراقی

کارشناسی ارشد مهندسی برق-گرایش سیستم های قدرت-دانشگاه صنعتی همدان