اثر مدیریت منابع انسانی و زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران با نقش میانجی پایداری سازمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-24-12_005

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سازمان ورزش شهرداری تهران در ایجاد توسعه پایدار و به طور ویژه در حوزه محیط زیستی می­تواند نقش چشمگیری ایفا کند. اما یکی از مهم­ترین شکاف­های موجود در این حوزه عدم توجه راهبردی به مسئله مدیریت سبز در بین منابع انسانی و در برنامه­های راهبردی و عملیاتی سازمان می­باشد که این شکاف می­تواند در عملکرد محیط زیستی و پایداری سازمانی این سازمان نقش چشمگیری را ایفا کند. از این­رو، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران با نقش میانجی پایداری سازمانی بوده است.روش بررسی: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری را کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل دادند(۲۶۱۰ نفر) و نمونه آماری براساس جدول مورگان ۳۳۵ نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. از پرسشنامه­های مدیریت منابع انسانی زاید و همکاران (۲۰۱۸)، زنجیره تامین سبز زاید و همکاران (۲۰۱۸)، پایداری سازمانی کارکولیان و همکاران (۲۰۱۶)، عملکرد پایدار زاید و همکاران (۲۰۱۸) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نسخه ۲۴ نرم افزار SPSS و نسخه ۳ نرم­افزار Smart Pls استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار و پایداری سازمانی سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. پایداری سازمانی بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. پایداری سازمانی در اثر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران نقش میانجی معنادار دارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در راستای بهبود عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران در زمینه عوامل محیط زیستی مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی سبز ، زنجیره تامین سبز ، عملکرد پایدار ، سازمان ورزش شهرداری تهران ، پایداری سازمانی

نویسندگان

داور خاکسار بلداجی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

مجید سلیمانی

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران. (مسوول مکاتبات)

عادل افکار

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alexandra, T. (۲۰۱۷). Human Resource Management Characteristics of the Olympic ...
 • Porter, M., and F. Reinhardt. )۲۰۰۷(. “A Strategic Approach to ...
 • Ahmad, S. (۲۰۱۵). Green Human Resource Management: Policies and Practices. ...
 • McCullough, B.P., Pfahl, M., Nguyen, SH. (۲۰۱۵). The green waves ...
 • C. J. C. (۲۰۱۱). How green are HRM practices, organizational ...
 • Millar, J, Chandana, S, Michael & Müller, C. (۲۰۱۶), Green ...
 • Liu, Z., Mei, S., & Guo, Y. (۲۰۲۰). Green human ...
 • Chaudhary, R. (۲۰۲۰). Green human resource management and employee green ...
 • Aboramadan, M., & Karatepe, O. M. (۲۰۲۱). Green human resource ...
 • Opatha, H., (۲۰۱۳), Green Human Resource Management: A Simplified Introduction, ...
 • Jenny, D., Jie, S., & Xin, D. (۲۰۱۷). Effects of ...
 • Stefano, G & Fiorentino, R. (۲۰۱۴), An integrated framework to ...
 • Pavithradevi, V., and Sandhya, R.C., (۲۰۱۶), Green HR: Does Its ...
 • Jacob, C., and Jolly, J., (۲۰۱۲), A Study of Green ...
 • Saragih, S., Margaretha, M., (۲۰۱۳). Developing new corporate culture through ...
 • Ghouri, A. M., Mani, V., Khan, M. R., Khan, N. ...
 • Haldorai, K., Kim, W. G., & Garcia, R. F. (۲۰۲۱). ...
 • Benevene, P., & Buonomo, I. (۲۰۲۰). Green human resource management: ...
 • Su-Yol Lee , (۲۰۱۵) “The effects of green supply chain ...
 • Amjad, F., Abbas, W., Zia-Ur-Rehman, M., Baig, S. A., Hashim, ...
 • Wang, C., Zhang, Q., & Zhang, W. (۲۰۲۰). Corporate social ...
 • Heydari, J., Govindan, K., & Basiri, Z. (۲۰۲۱). Balancing price ...
 • Jackson, S. E. & Seo, J. (۲۰۱۱). The greening of ...
 • Arulrajah, A.A, Opatha, H & Nawaratne, N.N.H. (۲۰۱۵), Green Human ...
 • Charbel, J & Lopes, H. (۲۰۱۵), Green Human Resource Management ...
 • Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (۲۰۱۸). Corporate ...
 • Zaid, A. A., Jaaron, A. A., & Bon, A. T. ...
 • Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & ...
 • Sheena Fatima Paro Ragas, Flora Mae Angub Tantay, Lorraine Joyce ...
 • Mousa, S. K., & Othman, M. (۲۰۲۰). The impact of ...
 • Malik, S. Y., Cao, Y., Mughal, Y. H., Kundi, G. ...
 • Shakarian, H. (۲۰۱۷). Identification and prioritization of green human resource ...
 • Tavakoli Dehaqani, M, Shahvardiani, S, Musapour, H. (۲۰۱۶). Investigating the ...
 • نمایش کامل مراجع