فراتحلیل وضعیت هدایت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_289

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

فراتحلیل حاضر به منظور بررسی وضعیت هدایت تحصیلی(اعم از نقاط ضعف و قوت) در نظام آموزشی کشور در بین سالهای ۱۳۹۱-۱۴۰۱ انجام شد. جامعه آماری همه پژوهش های انجام شده در این راستا بودند و سرانجام بعد از تحقیق و بررسی، مواردی که از نظر عنوان و محتوا با موضوع تحقیق حاضر همخوانی داشتند به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نظر به این که تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی است، جمع آوری و تحلیل و بررسی یافته ها توسط خود محقق انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان دهنده وضعیت نامطلوب هدایت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش کشور و وجود مشکلات و مسائل بر سر راه هدایت تحصیلی جهت دست یابی به اهداف خود است.

کلیدواژه ها:

هدایت تحصیلی ، فراتحلیل ، نظام آموزش و پرورش

نویسندگان

هادی کازرونی شامیری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامشهر، آموزش و پرورش عشایر خوزستان