اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_182

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف: از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی بود. روش پژوهش شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون بود. همینطور جامعه آماری دانش آموزان پایه ششم شهید مباشری شهر هچیرود به تعداد ۳۲ نفر بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (۲۰۰۳) و آزمون معلم ساخته استفاده شد. همچنین جهت مداخله، از برنامه مداخله یادگیری خود تنظیمی جمال الدین و جناآبادی (۱۳۹۸) بهره برداری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون تی مستقل انجام شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد: آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی اثربخش بوده است.

کلیدواژه ها:

آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، سازگاری اجتماعی ، موفقیت تحصیلی ، دانش آموزان پایه ششم

نویسندگان

حکیمه عظیمی روشن

آموزش و پرورش چالوس، گروه آموزش ابتدایی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی