تاثیرآشفتگی اولیه سطح مشترک در گسترش ناپایداری مسئله رایلی-تیلور امتزاج پذیر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_064

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

به منظور کاهش اثرات محیط زیستی فعالیت صنایع، تزریق گازی چون کربن دی اکسید به مخازن آبده به عنوانروشی کاملا آشنا در بین محققین با تخصص مخازن زیرزمینی شناخته شده است. بررسی نحوه انحلال کربندی اکسید در آب مخازن و اندازه گیری پارامترهای نفوذپذیری معمولا در آزمایشگاه و در سلول PVT صورتمی گیرد. جایی که اثرات آشفتگی های فیزیکی و مقاومت سطح مشترک اثرگذار هستند. در مقاله حاضر به بررسیاثرات آشفتگی مرزی که در زمان ابتدایی به سطح مشترک بین دو سیال اعمال شده، پرداخته شده است. در کارکنونی فرض شده که نیمه بالاتر هندسه مدل، توسط سیال سنگین تر اشغال شده است و طی گذر زمان در سیالسبکتر پایینی حل می شود. طی فرایند انحلال (یا بهتر است گفته شو د امتزاج)، جریان همرفتی به دلیل تفاوتچگالی دو سیال ایجاد میشود که با تشکیل ناپایداری های موسوم به رایلی -تیلور همراه است. در کار حاضر بهبررسی اثر آشفتگی اولیه بر روی این نوع ناپایداری پرداخته میشود. نتایج نشان می دهد علیرغم یکسان بودنپروفایل دما (یا غلظت)، شرایط متفاوتی از لحاظ سرعت حاکم است که مقایسه و بررسی شده است. همچنین روندسرعت متوسط طی زمان نیز مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده بیشینه ها و کمینه های نسبی حول مقداریثابت است که به دلیل انتشار ناپایداری های مسئله و برخورد آن به دیواره ها است .

نویسندگان

دنا فیلوندی کشکولی

کارشناسی ارشد، مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت سمندیس

یاسین غلامی

کارشناسی ارشد، مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت سمندیس