بررسی ارتباط بین شیوههای مدیریت منابع انسانی و عملکردهای زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از میانجی تعهد رابطه (مورد مطالعه : سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان کهگیلویه و بویر احمد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GRAMS01_093

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی بررسی ارتباط بین شیوههای مدیریت منابع انسانی و عملکردهای زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از میانجی تعهد رابطه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان کهکیلویه و بویر احمد می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای ، میدانی و اینترنت می باشد. همچنین ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه پرسشنامه موزامیلی و همکاران (۲۰۲۰) می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ، کارکنان دهیاری های استان کهکیلویه و بویر احمد می باشد که تعداد آنها ۶۳ نفر می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از سرشماری انتخاب شد. تمامی یافته های تحقیق نشان داد که تمامی ضرایب مربوط به مسیرهای بین متغیرهای این تحقیق از مقدار ۹۶/۱ بیشتر است که معنادار بودن تمامی مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان می دهد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شیوههای مدیریت منابع انسانی و عملکردهای زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از میانجی تعهد رابطه مثبت برقرار است .

کلیدواژه ها:

شیوههای مدیریت منابع انسانی ، عملکرد زیست محیطی ، عملکرد اجتماعی ، عملکرد اقتصادی ، تعهد رابطه ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان کهکیلویه و بویر احمد

نویسندگان

سمانه نورانی آزاد

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایرا ن

ثریا سیدی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران