ارزیابی اثرات الگوهای مسکن بر بهزیستی روانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2288

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مسکن به عنوان مکانی که بیشترین زمان از عمر بشر در آن سیر می شود می تواند بیشترین تاثیر را بر انسان، رفتار و حالات روحی او بگذارد. در شهرهای امروزی سه مدل مسکن غالب ویلایی ، آپارتمان و برج (ساختمانهای بلندمرتبه ) وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوع مسکن بر بهزیستی روانی ساکنان است . در این بررسی شاخص های معرفی شده توسط ریف شامل پذیرش خود، تسلط بر محیط ، رشد شخصی ، زندگی هدفمند، خودمختاری و ارتباط مثبت با دیگران بر بهزیستی روانی در مدل تحلیل سلسله مراتبی در سه مدل نوع مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان می دهد زندگی هدفمند داشتن مهم ترین معیار اثرگذار بر بهزیستی روانی افراد است و به ترتیب مسکن ویلایی ، آپارتمانی و برج موفق تر در ایجاد بهزیستی روانی را دارا هستند.

نویسندگان

هنگامه قاهری

کارشناسی شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

مریم قلمبردزفولی

استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.