تبیین مکتب رومانتیک و تاثیر آن در موسیقی و معماری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_0332

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مکتب رومانتیک از مکاتب ادبی است که از اهمیت خاص هنری و تجلی احساسی برخوردار است و تمایل به گرایش ذهنی دارد، از این رو رومانتیسم خود را با سهولت بیشتری در موسیقی و ادبیات بیان می کند تا هنرهای بصری . لذا، موسیقی و معماری دو هنر بصری و احساسی و از هنرهایی جامد هستند که در صورت انتزاعی و در مفهوم مجرد شناخته می شوند و برخورد روزمره با آنها نیز مجزا و مجرد می باشد. زیرا مفهوم لایتناهی و تعالی این هنرها بیانگر، نیروهایی است که فراتر از مرزهای خرد می روند و ضرورتا باید مبهم باشد و این ابهام سکوت نهانی دارد، که این سکوت بازگشت به فضای آغازین را بشارت می دهد تا صدای فضا در آن طنین افکند. در واقع هر عنصر رمانتیک محصول نوعی خیال اندیشی و روحیه ی نابسامان و آشفته تلقی می شود. پژوهش حاضر روش توصیفی ، تحلیلی را در دستور کار خویش قرار داده است و به تاثیر مکتب رومانتیک در هنر موسیقی و معماری پرداخته است . و هدف این جستار، اشاره به ژرف اندیشی هنر موسیقیایی و معماری و جایگاهش در مکتب احساسی و خیال انگیز رومانتیک پرداخته است .

نویسندگان

زهراسادات طباطبائی

دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

شهرام تقی پور

استادیار،گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.