بررسی پارامترهای شیمیایی و میکروبی فساد و تعیین عمر ماندگاری فیله ماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) تحت تاثیر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره مریم گلی(Salvia officinalis.)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QAJF-2-3_005

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، تاثیر پوشش فعال خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره مریم گلی(Salvia officinalis) بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی طی دوره ی نگهداری در یخچال) ۱ºϹ±۴( بررسی شد. فیله های ماهی کپور معمولی در پنج گروه شاهد، پوشش کربوکسی متیل سلولز بدون عصاره و حاوی ۵/۰ و ۱ درصد عصاره مریم گلی تیماربندی شده و بعد از مدت ۱۲ روز ، شاخص های شیمیایی (pH,TVN,PV,TBA) و میکروبی(بار باکتریایی کل و سرمادوست) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق عملکرد بهتر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی ۱ درصد عصاره مریم گلی را نسبت به سایر تیمارها تایید می کند؛ بطوریکه شاخص های شیمیایی و مقادیر باکتری های کل و سرمادوست به عنوان شاخص های میکروبی کنترل کیفیت، دارای نتایج بهتری نسبت به سایر تیمارها تا پایان دوره نگهداری بودند و توانستند از طریق کاهش مقادیر بار باکتریایی کلی و مقادیر باکتری های سرمادوست در نمونه ها، کیفیت قابل قبولی را ارائه نمایند. با توجه به نتایج ارزیابی شاخص های شیمیایی موثر بر فساد، کاربرد پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی ۱ درصد عصاره مریم گلی، می تواند از طریق کنترل و کاهش اکسیداسیون لیپیدها، نسبت به سایر تیمارها به طور موثرتری سبب حفظ کیفیت فیله های ماهی کپور معمولی طی دوره نگهداری شود(۰۵/۰ (P<. بنابراین عصاره مریم گلی با دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی به عنوان یک نگهدارنده زیستی طبیعی در ترکیب با پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز، می تواند به عنوان یک روش در حفظ کیفیت و افزایش عمر ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی طی نگهداری در یخچال به کار گرفته شود.

نویسندگان

محمد اسماعیلی

کارشناس ارشد، گروه کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

یاسمن فهیم دژبان

استادیار، گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Moini S, Basimi B. Preparation of carp fish cutlet and ...
 • DOI:۱۰.۲۲۰۹۲/isfj.۲۰۰۴۱۱۳۷۲۴. [In Persian]۲- Kanipour AA, Moradian Sorkhi F, Faim dezban ...
 • DOI:۱۰.۲۲۰۹۲/ISFJ. [In Persian]۳- Perez-Alonso F, Arias C, Aubourg S. Lipid ...
 • Khorramgah M, Rezaei M. Chemical and sensory changes of kutum ...
 • Ghanbarzadeh B, Pezeski Najafabadi A, Almasi H. Active edible films ...
 • Erkan N, Dogruyol H, Gunlu A, Yuksel Genc I. Use ...
 • Dashipour A, Khaksar R, Hosseini H, Sho-jaee-Aliabadi S, Ghanati K. ...
 • Ariyaei P. Effect of edible methyl cellul-ose film coating enriched ...
 • Han JH, Rooney ML. Personal communi-cations, Active Food Packaging Workshop, ...
 • Fayazfar S, Ziafati kafi Z, Hosseini paz-hooh KH. An over ...
 • Khezri Ahmadabad M, Rezaei M, Ojagh SM. The effect of ...
 • Ismaeilzadeh Kenari R. Investigating the antioxidant properties of some plant ...
 • Chouliara E, Karatapanis A, Savvaidis IN, Kontominas MG. Combined effect ...
 • DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.fm.۲۰۰۶.۱۲.۰۰۵ ...
 • Aryaei P, Tavakolipour h, Rezaei M, Elh-amirad AH. Antimicrobial activity ...
 • DOI ۱۰.۲۹۲۵۲/fsct. [In Persian]۲۰- Raal A, Orav A, Arak E. ...
 • DOI: ۱۰.۱۰۸۰/۱۴۷۸۶۴۱۰۵۰۰۵۲۸۴۷۸ ...
 • Couladis M, Tzakou O, Mimica Dukić N, Jančić R, Stojanović ...
 • DOI: ۱۰.۱۰۰۲/ffj.۱۰۶۵ ...
 • Esmaeilzadeh Kenari R, Mohsenzadeh F, Amiri Z. Antioxidant activity and ...
 • Doi: ۱۰.۱۰۰۲/fsn۳.۱۱۸ ...
 • Ghanbarzadeh B, Almasi H. Physical pro-perties of edible emulsified based ...
 • Iranian Institute of Standards & Industrial Research. Meat and its ...
 • Goulas AE, Kontominas MG. Effect of salting and smoking method ...
 • A.O.A.C. Official methods of Analysis (۱۷edition), Association of Offcial Analytical ...
 • Suvanich V, Jahncke ML, Marshall DL. Changes in selected chemical ...
 • Shabanpoor B, Zolfaghari M, FalahZadeh S, Alipoor GHH. Effect of ...
 • Lindsay RC. Flavour of fish. Paper prese-nted at ۸th World ...
 • Chidanandaiah Keshri RC, Sanyal MK. Effect of sodium alginate coating ...
 • DOI: ۱۰.۱۱۱۱/j.۱۷۴۵-۴۵۷۳.۲۰۰۹.۰۰۱۴۷.x ...
 • Etemadi H, Rezaei M, Abedian Kenary AM. Antibacterial and antioxidant ...
 • Fan W, Chi Y, Zhang S. The use of a ...
 • Fathi S. Production of hybrid fish burger of Kilka (Clupeonella ...
 • Song Y, Liu L, Shen H, You J, Luo Y. ...
 • He Q, Xiao K. The effects of tangerine peel (Citri ...
 • Ojagh SM, Rezaei M, Razavi SH, Hoseini SM. Effect of ...
 • Raissy M, Yazdi F. Study of Some Medi-cinal Plants on ...
 • Ibrahim Sallam K. Antimicrobial and ant-ioxidan effect of sodium acetate, ...
 • Ozyurt G, Polat A, Tokur B. Chemical and sensory changes ...
 • Vidya sager reddy g, Spikar LN. Effect of preprocess ice ...
 • Huss HH. Quality and quality changes in freshfish. Rome: FAO; ...
 • Ozogul f, Polat A, Ozogul Y. The effects of modified ...
 • Rahnama M, Investigating the acceptance rate of silver carp and ...
 • Serdaroglu M, Felekoglu E. Effects of using rosemary extract and ...
 • Ersoy B, Aksan E, Özeren A. The effect of thawing ...
 • Aubourg SP, Perez-Alonso F, Gallardo JM. Studies On Rancidity inhibition ...
 • Khezri Ahmadabad M, Rezaei M, Ojagh M. The effect of ...
 • نمایش کامل مراجع