کالبدشکافی مفهوم امنیت اقتصادی، بررسی موردی ظرفیت های استان هرمزگان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,279

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF10_018

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در مقاله ی پیش رو، ابتدا مفهوم شناسی امنیت اقتصادی مشخص شده، سپس ابعاد و فرضیه های امنیت اقتصادی بیان شده است. در نهایت ظرفیت های استان هرمزگان برای افزایش امنیت اقتصادی کشور و استان برسی شده است. امنیت اقتصادی مفهومی است که در دهه های اخیر در زیرشاخه های امنیت وارد شده است و اهمیت آن بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون رو به فزونی بوده است. راهبردی بودن استان هرمزگان محصول موقعیت مولفه ها و فرایندهای داخلی محلی منطقه ای ، ملی و بین المللی و کنشهای بازیگران سیاسی اقتصادی و امنیتی است . قرارگرفتن بر فراز تنگه هرمز منابع انرژی، رشد روزافزون صنایع ،بزرگ کنشگری قدرتهای بزرگ در منطقه رقابت های منطقه ای اختلافات سرزمینی با کشورهای منطقه و حتی رشد بنیادگرایی در منطقه عواملی است که از وجوه سلبی و ایجابی به استان هرمزگان موقعیت و منزلتی راهبردی بخشیده است . در مقاله ی پیش رو با روشی توصیفی – تحلیلی سعی شده به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که «امنیت اقتصادی چه مفهوم و ابعادی دارد؟» برای این منظور استان هرمزگان به عنوان نمونه ی موردی در نظر گرفته شده تا ابعاد امنیت اقتصادی در آن مورد معرفی و تحلیل قرار گیرند.

نویسندگان

علی محمد خاکسار

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای.گروه مطالعات منطقه ای. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.تهران

منصور میر احمدی

استاد علوم سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل.دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی. دانشگاه بهشتی.تهران