چالش پیاده سازی برنامه های سلامت همراه در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تجربه در برنامه های کاربردی سلامت همراه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCBS-9-4_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهشگران اذعان داشته اند که بهبود کیفیت تجربه کاربران در برنامه های سلامت همراه منجر به پیشرفت های شگرفی در اجرای برنامه های پیشگیری و کاهش اپدیمی کرونا در دولت ها داشته است. با این حال، دانش محدودی در رابطه با اینکه چه عواملی بر تجربه مشتری در استفاده برنامه های کاربردی سلامت همراه تاثیر می گذارد، وجود دارد. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب عوامل موثر بر کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن های سلامت است. تحقیق حاضر از نظر هدف از دسته پژوهش های کاربردی به شمار می رود از نظر ماهیت و روش توصیفی اکتشافی و به لحاظ رویکرد آمیخته می باشد. در مرحله نخست تحقیق، در کنار مرور جامع مطالعات، با بهره گیری از رویکرد کیفی به مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۳ تن از متخصصان حوزه اپلیکیشن های سلامت پرداخته شد تا ابعاد و شاخص های کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن های سلامت همراه شناسایی گردد. در مرحله دوم ابعاد و شاخص های شناسایی شده توسط کسانی که تجربه استفاده از این برنامه ها را داشتند با استفاده از روش میانگین موزون وزن دهی و اولویت بندی شدند. براساس یافته ها بعد از تکمیل چارچوب پژوهش پنج بعد؛ تکنولوژیکی و کارکردی، حسی، شناختی، عاطفی، تعاملی/اجتماعی و ۵۵ شاخص طبقه بندی شده در هریک از ابعاد شناسایی و به تایید خبرگان و صاحب نظران جامعه آماری پژوهش رسید. نتایج یافته ها نشان داد؛ بعد تکنولوژیکی و کارکردی در رتبه نخست و بعد شناختی، حسی، تعاملی/ اجتماعی، بعد عاطفی به ترتیب در رتبه دوم تا آخر قرار دارد.

نویسندگان

مونا جامی پور

گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

آتنا صبری رزم

کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش داخلی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران