ارزیابی عملکرد سیستم فرماندهی حادثه (ICS) با رویکرد (HSE) در کیفیت اجرای عملیات آتش نشانان (مطالعه موردی منطقه ی یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_021

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به ارزیابی عملکرد سیستم فرماندهی حادثه ICS با رویکرد HSE در کیفیت اجرای عملیات آتشنشانان (مطالعه موردی منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پرداخته شد.. براین اساس هدف این تحقیق، کاربردی و از نظر جمع اوری داده ها توصیفی (غیر ازمایشی) از نوع پیمایشی – دلفیمی باشد. روش تحقیق پیمایشی – دلفی زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یکموضوع خاص به بررسی بپردازیم استفاده می گردد. به منظور جمع اوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیلاز پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه در ارتباط با الگوی بهینه سیستم فرماندهی حادثه با رویکرد HSEجهت اتش نشانی می باشد برای طراحی پرسشنامه ها از طیف پنج تائی لیکرت استفاده گردیده است که یکی ازرایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود و سه سطح رابطه ای، زمینه ای و ساختاری دارد. با توجه بهبررسی کتابخانه ای الگوهای موجود در ارتباط با مواردی چون نظرات خبرگان می توان اینگونه استنباط کرد کهقسمت های ستاد فرماندهی، برنامه ریزی، لجستیک و اداری/ مالی مانند الگوی استاندارد جهانی سیستم فرماندهیحادثه هستند و بومی سازی فقط باید در بخش عملیات انجام شود. این بومی سازی باید با توجه به نوع خطراتتهدید کننده هر بخش، وسعت و نوع کار و فعالیت های مجموعه و منابع تجهیزاتی و انسانی انجام شود.

کلیدواژه ها:

سیستم فرماندهی حادثه ICS ، HSE ، اجرای عملیات آتش نشانان

نویسندگان

کامبیز حضوری

کارشناسی ارشد (مهندسی HSE)

سحر رضایان

استاد راهنما: دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شاهرود

اصغر قاسمی فیروزآبادی

استاد مشاور، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد میبد