نظام حقوقی تملک املاک در شهرداری هامطالعه موردی: شهرداری شهر بیجار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN10_017

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برایبهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. در این میان عوامل تاثیر گذار در شهرها مانند محیط زیست شهری، حمل ونقل شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر دیگر عوامل سازنده شهریدارد مدیریت شهری است. شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی اجتماعی بشری را در خود دارند بدون وجودنظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آن هابپردازد بی سامان می گردند. شهرداری ها در شهرها با اهداف متعدد عمومی و به ویژه برای تامین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگیزیستجمعی و نیز توسعه آن ایجاد میشوند. علاوه بر این شهرداریها در پرتو شخصیت حقوقی باید دارای حق و تکلیف شوند تادر تحقق اهداف وجودیشان با خلاءهای حقوقی روبرو نشده و امکانات لازم حقوقی را در این راستا داشته باشند. بر همین اساسماده ۳ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ ه.ش هر شهرداری را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. همچنین همانطور که از نام شهرداری برمیآید هر شهرداری مختص به شهر خود بوده و از این جهت از اشخاص دیگر ولو «دولت» مستقل است از همین رو شهرداریها جزء نهادهای دولتی به حساب نمی آیند. در هر صورت هر شهرداری یک شخص حقوقی است، لذا دارایاهلیت تمتع از حقوق و متعهد شدن به تعهدات می باشد. یکی از نتایج این اصل آن است که شهرداری می تواند عنوان مالک را داشته واز حق مالکیت برخوردار باشد. این حق از حقوق زیربنایی و اساسی هر شخص حقیقی یا حقوقی است و در مورد شهرداری ها نیزاین مطلب صادق است. بنابراین در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی است که از مدل SWOT استفاده شده است. بر اساس نتایجمصاحبه و استخراج اطلاعات پرسشنامه، از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر ۲/۴۰ است. همچنین با بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و نمره به دست آمده ۲/۵۴، از این نتایج میتوان در انتخاب استراتژی ها و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی استفاده نمود.

نویسندگان

محمد مهدی طلوعی

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و کارشناس حقوقی_ املاک شهرداری بیجار